Informujemy, iż firma ELJAKO-AL Sp. z o.o. zrealizowała projekt partnerski nr 2013-1-PL1-LEO05-37525.

Tytuł projektu (w j. polskim): ARCW – Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej

Tytuł projektu (w j. roboczym projektu): ARCW – Health and safety procedures for curtain walls with the use of Augmented Reality Technology

Czas trwania (liczba miesięcy): 24 miesiące

Całkowity budżet projektu : 371 670,00 €

Wnioskowana kwota dotacji: 278 752,50 €

Priorytet europejski (numer priorytetu z wniosku D.2.3): LEO-TraInno-12

Strona internetowa projektu:

http://www.arcw.il.pw.edu.pl/?page_id=30&lang=pl

 

Nazwa Instytucji Wnioskodawcy:

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Nazwy Instytucji partnerskich i kraje pochodzenia:

 

Cel projektu - Zmniejszenie liczby wypadków podczas wznoszenia wysokich budynków, zwłaszcza podczas montażu ścian osłonowych.

Obecne metody szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa podczas takich prac są niewystarczające, a uczelnie techniczne często nie uczą swoich studentów (którzy w przyszłości będą kierować takim robotami) o środkach ochrony przed wypadkami. Upadki z wysokości są tymczasem najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje olbrzymia potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten został podniesiony w europejskiej dyrektywie 2001/45/WE, która zobowiązuje do podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy bezpieczeństwa w pracy.

 

Rezultaty/produkty projektu:

 

Partnerstwo: