Informujemy, iż firma ELJAKO-AL Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokogabarytowych fasad szklanych”. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Osi Priorytetowej III: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.2 ”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Całkowita wartość projektu: 10 060 030,57 zł

Wartość dofinansowania: 5 999 999,99 zł

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy ELJAKO-AL. Sp. z o.o. poprzez implementację unikalnych i niestosowanych w chwili obecnej w skali kraju innowacji technologicznych procesu produkcyjnego, umożliwiających włączenie do oferty naszej firmy nowych, nieoferowanych w chwili obecnej produktów w postaci wysokogabarytowych fasad szklanych z fabrycznie montowaną szybą, możliwych do bezpośredniego i natychmiastowego montażu na docelowym placu budowy.

Realizacja założonych celów skutkować będzie szeregiem pozytywnych efektów, z czego główne z nich to: